Bijdrage aan conferentie over natuur en maatschappij

In een nieuwe opdracht voor ALTER-Net, het Europees netwerk voor ecosysteemonderzoek, zal ik de uitkomsten van de vele sessies tijdens de conferentie ‘Nature and Society: synergies, conflicts, trade-offs’ van dit jaar verzamelen en op basis daarvan twee samenvattingen voor beleidsmakers samenstellen.