• Meting stand van biodiversiteit Tilburg

  In vervolg op mijn voorstel voor een gemeentelijk biodiversiteitsmeetnet heeft de gemeente Tilburg me opdracht gegeven om een nulmeting uit te voeren van de biodiversiteit. Dit gebeurt op basis van be...

 • Boeiende Biodiversity Academy

  Drie zonnige dagen in Boedapest doorbrengen om de Europese Biodiversity Academy bij te wonen is geen straf. Deze Academy richtte zich op Europa’s biodiversiteit na 2020, het jaar waarin de Europese ...

 • Praten over natuur met senior managers uit de agrisector

  Ter gelegenheid van de jaarvergadering van meer dan 60 senior managers van Lely holding, een internationaal agrisectorbedrijf, presenteerde ik de relatie tussen landbouw en natuur, zowel wat betreft i...

 • Hoe effectief is EU beleid over invasieve exoten?

  Delbaere Consulting is nu onderdeel van een internationaal team dat de effectiviteit van de EU Verordening betreffende Invasieve Uitheemse Soorten zal beoordelen. In een nieuwe opdracht van Wageningen...

 • Delbaere Consulting adviseert Europa’s grootste natuurverdrag

  Na een openbare aanbesteding in 2017 heeft Delbaere Consulting een adviescontract getekend met de Raad van Europa om diensten te verlenen ter ondersteuning van het Europese Verdrag van Bern voor de Be...

 • Delbaere Consulting wordt mede-eigenaar van Oppla

  Deze maand sloot Delbaere Consulting een business partnership met het in Manchester gevestigde bedrijf Countryscape om mede-eigenaar en beheerder te worden van de non-profit organisatie Oppla eesv. &n...

 • Analyse van de ecologische impact van een geplande weg

  In een nieuwe opdracht die deze maand begint voer ik een ecologische analyse uit van mogelijke effecten van een geplande weg op soorten en leefgebieden in een Europees beschermd gebied. Samen met de g...

 • Een biodiversiteitsmeetnet ontwikkelen voor Tilburg

  Zo vlak voor het jaareinde is het fantastisch om een nieuwe opdracht te mogen uitvoeren voor de gemeente Tilburg. In de komende maanden zal ik een biodiversiteitsmeetnet voorstellen ter ondersteuning ...

 • URBANE GROENE INFRASTRUCTUUR VIEREN

  Urbane groene infrastructuur? Wat is dat nu weer? Wel, dat is een redelijk technische term om het geheel aan groene elementen in steden aan te duiden die samen een infrastructuur vormen waarlangs plan...

 • Nieuw boek over Brabantse natuur

  Op 24 november zag een nieuw standaardwerk over Noord-Brabantse natuur het daglicht. Het boek, Natuurgebieden in Noord-Brabant: Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling, is het resultaat van drie ja...

 • Europa’s jungles hebben onze zorg nodig

  Wist je dat Europa nog steeds oeroude wouden telt? Bossen die eeuwenlang gevrijwaard zijn van menselijk handelen en beschouwd worden als puur. Deze jungles – of ‘old growth forests’ in technisch...

 • Meewerken aan het Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa

  Ik ben verheugd dat ik mijn jarenlange samenwerking kan voortzetten met het Muséum National d’Histoire Naturelle in Parijs, onder contract bij het Europees Milieuagentschap. Vanaf deze week heb...

 • Streven naar voordelen voor natuur én maatschappij

  De samenvatting voor beleidsmakers van de ALTER-Net conferentie van dit jaar is nu gepubliceerd. Getiteld ‘Pursuing benefits for nature and society’ formuleert deze beleidssamenvatting vij...

 • Vergroenen van een kantoorgebouw

  In een nieuwe opdracht lever ik ecologisch advies aan het Corpac Huis in Tilburg. Als voortzetting van werk bij het ECNC in eerdere jaren word ik betrokken als ‘ecology champion’ om de renovatie v...

 • Vlinders (ver)tellen

  Vanaf vandaag mag ik weer vlinders gaan tellen! Althans volgens het protocol van het landelijk meetnet dagvlinders. Dit meetnet wordt al sinds begin de jaren 1990 gecoördineerd door de Vlinderstichti...