Meting stand van biodiversiteit Tilburg

In vervolg op mijn voorstel voor een gemeentelijk biodiversiteitsmeetnet heeft de gemeente Tilburg me opdracht gegeven om een nulmeting uit te voeren van de biodiversiteit. Dit gebeurt op basis van bestaande gegevens. Dergelijke meting vormt de basis voor het bepalen van toekomstige trends in biodiversiteit en zal helpen om de aanpak voor het meetnet te testen en verfijnen.

 

Lees meer over de opdracht