Bouwen met respect voor de natuur

Steeds vaker wordt Delbaere Consulting gevraagd om ecologisch advies te geven voor bouw en verbouwprojecten.

Recent opdrachten betreffen flora en fauna quick scans om bouwplannen te toetsen aan de Wet Natuurbescherming en adviesverlening om natuurelementen te integreren in een duurzame nieuwbouwwijk.