Voor een betere integratie van biodiversiteit, ecologie en natuur in de maatschappij bied ik op kennis gebaseerde procesondersteuning en advies op maat.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
STUDIES

Hebt u bouw- of renovatieplannen, wilt u het beheer van uw land aanpassen en wilt u (of moet u wettelijk) weten wat daarvan de mogelijke effecten zijn op flora en fauna en wat u kunt doen om die te beperken, dan kan ik een impactanalyse uitvoeren. Mijn ervaring met o.a. BREEAM en milieueffectrapportering en mijn brede ecologische en natuurkennis zet ik graag in om uw plannen ecologisch te toetsen. Ook kan ik voor u uitzoeken hoe een aan natuur gerelateerd thema precies in elkaar zit.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
OP KENNIS GEBASEERDE GROEPSFACILITERING

Of het nu een internationaal gezelschap van wetenschappers en beleidsmakers betreft, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, campinguitbaters of kunstenaars, samen ideeën verzinnen en plannen ontwikkelen die zowel de eigen activiteiten als de natuur versterken is waar het hier om gaat. Als gecertificeerd facilitator met vele jaren internationale ervaring begeleid ik processen vanaf conceptfase tot aan de afronding en opvolging van een actieplan. Met een luisterend oor en respect voor alle zienswijzen zorg ik ervoor dat groepen zich op hun gemak voelen om hun ideeën te uiten, informatie uit te wisselen en creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een plan voor het natuurvriendelijk inrichten van een bedrijventerrein, het ontwerpen van een gemeentelijk biodiversiteitsactieplan, of het samenwerken tussen wetenschappers en beleidsmakers voor een betere opname van ecologische kennis.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
OPSTELLEN VAN PROJECTVOORSTELLEN

Het schrijven van projectvoorstellen en subsidieaanvragen is een noodzakelijk kwaad voor velen, dat tijd en geld wegneemt van waar u het beste in bent. Nationale, Europese en mondiale financieringsbronnen voor natuuronderzoeks- over beschermingsprojecten vereisen vaak complexe, omslachtige en tijdrovende aanvraagprocedures. Met mijn ruim 20 jaar ervaring hiermee kan ik voor u het gehele proces begeleiden: van probleemanalyse en conceptontwikkeling over het samenstellen van een projectteam en projectplan tot het opstellen van de administratieveen inhoudelijke aanvraag en projectbudget. Ook kan gezocht worden naar gepaste (Europese) financieringsbronnen voor een projectidee en – bij succes – kan de projectcoördinatie ondersteund worden.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
ADVIES VOOR NATUURVRIENDELIJK BEHEER EN INRICHTING

Heeft u als bedrijf, landeigenaar, school of gemeente wensen om meer ruimte te geven voor natuur maar weet u niet hoe, dan kunt u bij mij terecht. Of het nu gaat om het plannen van een biodiversiteitstuin, het natuurgericht aankleden van het landschap, het verkennen van kansen voor groene infrastructuur, ecosysteemdiensten of op natuur gebaseerde oplossingen, ik denk graag mee en reik voorbeelden aan van wat er kan en wie u nodig heeft. Dit kan gepaard gaan met andere diensten, zoals begeleiding van groepsprocessen met belanghebbenden en met het opstellen van communicatie.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?
OP KENNIS GEBASEERDE PROCESONDERSTEUNING

Naast de bovenstaande specifieke diensten zet ik graag mijn ervaring en vaardigheden in om als strategisch partner van de klant het proces naar een betere integratie van ecologie in uw activiteiten te begeleiden. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van inventarisatie en monitoring van flora en fauna, het gidsen van groepen (zoals een teamuitje of een groep internationale gasten), het geven van presentaties, het schrijven over uw natuuractiviteiten, en veel meer. Dit kan in het Nederlands of Engels, en waar nodig in het Duits of Frans.