Diensten

De diensten die ik bied laten zien dat ik van vele markten thuis ben. Als een octopus heb ik tentakels naar de wetenschap, het beleid, of het bedrijfsleven, naar pure ecologie en natuurbescherming of naar beleidsvorming op hoog niveau. Hybride dus, zoals men tegenwoordig zegt. Hoe breed mijn diensten ook mogen zijn, de gemene deler is mijn drijfveer om natuur meer aandacht te geven en om werelden te koppelen. Twijfelt u of ik wat kan betekenen, neem dan gewoon even contact op!

Inventarisatie
en monitoring

Meten is weten, een cliché dat maar al te waar is, zeker als het om natuur en biodiversiteit gaat. Veel plannen, of het nu een gemeentelijk beleidsplan, een landinrichtingsplan of een bouwplan betreft, starten met het verzamelen van gegevens. Welke soorten maken op welke manier gebruik van een bepaald gebied? Wat is de potentie voor leefgebieden? Hoe ontwikkelt een gebied zich na het uitvoeren van maatregelen?

Als ecoloog/botanicus voer ik inventarisaties uit van de wilde flora. Als onderdeel van quick scans kan ik inschatten wat de mogelijke effecten op flora en fauna zijn. Ik voer vlindertellingen uit, weet gebruik te maken van bestaande gegevensbestanden, en karteer landschapselementen om een goed beeld te krijgen van de natuur- en landschapswaarde van een gebied.

Intermediaire
praktijken

Ook op het vlak van natuur en biodiversiteit geldt dat wetenschap, beleid en praktijk in de maatschappij te ver uit elkaar staan, dat het om afgeschermde werelden of silo’s gaat, met weinig dialoog. Een koppeling maken tussen deze drie is noodzakelijk om kennis in actie om te zetten, maar niet eenvoudig.

Bouwend op mijn jarenlange ervaring in het werken met onderzoekers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, landgebruikers of beleidsmakers en met verschillende communicatiemiddelen kan ik als intermediair optreden. Middelen die ik hiervoor gebruik gaan van het opstellen van beleidssamenvattingen, vertalen van beleidsvragen naar wetenschap, communiceren van wetenschappelijke informatie via indicatoren aan specifieke doelgroepen, het toepassen van een stakeholderbenadering, of het zoeken van win-win situaties, telkens toegespitst op een specifieke behoefte.

Inventarisatie
en monitoring

Meten is weten, een cliché dat maar al te waar is, zeker als het om natuur en biodiversiteit gaat. Veel plannen, of het nu een gemeentelijk beleidsplan, een landinrichtingsplan of een bouwplan betreft, starten met het verzamelen van gegevens. Welke soorten maken op welke manier gebruik van een bepaald gebied? Wat is de potentie voor leefgebieden? Hoe ontwikkelt een gebied zich na het uitvoeren van maatregelen?

Als ecoloog/botanicus voer ik inventarisaties uit van de wilde flora. Als onderdeel van quick scans kan ik inschatten wat de mogelijke effecten op flora en fauna zijn. Ik voer vlindertellingen uit, weet gebruik te maken van bestaande gegevensbestanden, en karteer landschapselementen om een goed beeld te krijgen van de natuur- en landschapswaarde van een gebied.

Intermediaire
praktijken

Ook op het vlak van natuur en biodiversiteit geldt dat wetenschap, beleid en praktijk in de maatschappij te ver uit elkaar staan, dat het om afgeschermde werelden of silo’s gaat, met weinig dialoog. Een koppeling maken tussen deze drie is noodzakelijk om kennis in actie om te zetten, maar niet eenvoudig.

Bouwend op mijn jarenlange ervaring in het werken met onderzoekers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, landgebruikers of beleidsmakers en met verschillende communicatiemiddelen kan ik als intermediair optreden. Middelen die ik hiervoor gebruik gaan van het opstellen van beleidssamenvattingen, vertalen van beleidsvragen naar wetenschap, communiceren van wetenschappelijke informatie via indicatoren aan specifieke doelgroepen, het toepassen van een stakeholderbenadering, of het zoeken van win-win situaties, telkens toegespitst op een specifieke behoefte.

Project
ontwikkeling

Het schrijven van projectvoorstellen en subsidieaanvragen is een noodzakelijk kwaad voor velen, dat tijd en geld wegneemt van je kerntaken. Nationale, Europese en mondiale fondsen voor natuuronderzoek of natuurbescherming vereisen vaak complexe, omslachtige en tijdrovende aanvraagprocedures. Met mijn ruim 25 jaar ervaring hiermee kan ik voor jou het gehele proces begeleiden: van probleemanalyse en conceptontwikkeling over het samenstellen van een projectteam en projectplan tot het opstellen van de administratie, inhoudelijke aanvraag en projectbudget. Als je subsidieaanvraag succesvol is kan ik de projectcoördinatie ondersteunen.

Begeleiden
groepsprocessen

Of het nu een internationaal gezelschap van wetenschappers en beleidsmakers betreft, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen, campinguitbaters of kunstenaars, samen ideeën verzinnen en plannen ontwikkelen kan zowel je eigen activiteiten als de natuur versterken. Als gecertificeerd facilitator met veel jaren internationale ervaring en bedreven in verschillende moderatietechnieken begeleid ik groepsprocessen. Met een luisterend oor en respect voor alle zienswijzen zorg ik ervoor dat groepen zich op hun gemak voelen en ideeën kunnen uiten, informatie uitwisselen en creatief zijn. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een plan voor het natuurvriendelijk inrichten van een bedrijventerrein, het ontwerpen van een gemeentelijk biodiversiteitsactieplan, of het samenwerken tussen wetenschappers en beleidsmakers voor een betere opname van ecologische kennis.

No relevant project available

Kennis
makelaar

Veel kennis is moeilijk toegankelijk voor niet-ingewijden. Ecologen hebben databestanden met soortgegevens, beleidsmakers hebben zicht op beleidsdoelen en financieringsbronnen, of wetenschappers delen hun kennis via wetenschappelijke artikelen.

Door mijn uitgebreide contactennetwerk, mijn vaardigheden in het zoeken van informatie, mijn analytische geest waarbij ik snel hoofdzaak van bijzaak kan scheiden, en mijn gevoel voor snelle synthese kan ik als kennismakelaar optreden tussen verschillende partijen. Gedetailleerde gegevens van verschillende bronnen vat ik dan samen in doelgroepgerichte rapporten, beleidssamenvattingen, indicatoren, presentaties of infographics.

Ecologisch
advies

Hebt u bouw- of renovatieplannen of wilt u het beheer van uw land aanpassen? Wilt u (of moet u wettelijk) weten wat daarvan de mogelijke effecten zijn op flora en fauna en wat u kunt doen om die te beperken? Dan kan ik een impactanalyse voor u uitvoeren. Mijn ervaring met o.a. BREEAM en milieueffectrapportage en mijn brede ecologische en natuurkennis zet ik graag in om jouw plannen ecologisch te toetsen. Ik kan ook aanbevelingen doen voor op natuur gebaseerde oplossingen, maatregelen om natuur een plek te geven in je plan of om de eventuele negatieve impact te beperken.