Door: Peter van de Wiel

20 april 2018

Adviseur voor Europa’s grootste natuurverdrag

Ik ben nu geselecteerd adviseur voor de Raad van Europa om diensten te verlenen ter ondersteuning van de Bernconventie.

Na een openbare aanbesteding in 2017 heb ik een adviescontract getekend met de Raad van Europa om diensten te verlenen ter ondersteuning van het Europese Verdrag van Bern voor de Bescherming van Europese Soorten en Natuurlijke Habitats.

Als een van de tien geselecteerde consulenten uit heel Europa zal ik diensten leveren zoals wetenschappelijk advies, monitoring en ondersteuning van bewustwordingscampagnes en communicatie.