Door: Ben Delbaere

11 december 2020

Alternet in een nieuw jasje

Sinds deze week heeft het Europese netwerk van vooraanstaande instituten op het vlak van ecosysteemonderzoek een nieuwe identiteit.

Opgericht in 2004 als een Network of Excellence, gefinancierd door het onderzoeksprogramma van de Europese Unie, was het bekend als ALTER-Net. De EU-financiering stopte in 2009 en de netwerkactiviteiten werden voortgezet met steun van lidgelden. Een van die activiteiten is het organiseren van conferenties, workshops en jaarlijkse zomerscholen. Leden schrijven ook samen aan wetenschappelijke publicaties en ontwikkelen internationale onderzoeksprojecten. Daarnaast helpt het netwerk om de onderzoeksresultaten onder de aandacht van EU-beleid voor biodiversiteit te brengen.

Vanaf nu opereert het netwerk als een rechtspersoon, een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Dergelijke verandering vereist een nieuwe branding. Om te beginnen schrijf je voortaan Alternet. Dit is geen afkorting maar een merknaam die verwijst naar ‘the European Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services’. Het bestaande logo is opnieuw vormgegeven en een nieuwe website is gelanceerd.

Delbaere Consulting is al lang lid van Alternet en draagt bij als kennismakelaar en interface tussen wetenschap en beleid. Er is echter nog ruimte voor meer leden, dus waarom zou je ook niet toetreden?