Door: Peter van de Wiel

20 juli 2020

Beleidsmakers informeren over verbossing

Ik schrijf een beleidssamenvatting van een onderzoeksproject over spontane verbossing in Europa.

Nu het door BiodivERsA gefinancierde bosonderzoeksproject SPONFOREST ten einde komt is Delbaere Consulting gevraagd een policy brief te schrijven en communicatiekanalen te bepalen.

Dit zal ervoor zorgen dat de kernboodschappen van het project over verbossing de juiste beleidsmakers en andere belanghebbenden bereiken.