Door: Peter van de Wiel

28 september 2018

Boeiende Biodiversiteitsacademie

Drie zonnige dagen in Boedapest doorbrengen om de Europese Biodiversity Academy bij te wonen is geen straf. Deze Academy richtte zich op Europa’s biodiversiteit na 2020.

Drie zonnige dagen in Boedapest doorbrengen om de Europese Biodiversity Academy bij te wonen is geen straf. Deze Academy richtte zich op Europa’s biodiversiteit na 2020, het jaar waarin de Europese en mondiale doelen om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen bereikt moeten zijn.

 

Het evenement was georganiseerd door twee Europese niet-gouvernementele organisaties (CEEweb en Eurosite) met steun van het Europese onderzoeksproject EKLIPSE. Een eerste dag was gewijd aan presentaties over de interactie tussen beleid, wetenschap en praktijk voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten (het EKLIPSE project) en aan de manier waarop werken met de natuur opgenomen is in EU-beleid. We hoorden verhalen over financiering voor onderzoek naar werken met natuur door het EU Horizon 2020 programma en discussieerden over maatregelen voor het beter vasthouden van water in de natuur. En we werden bijgepraat over het belang van beschermde gebieden in privébeheer en de bescherming van de wilde planten die aan de basis liggen van landbouwgewassen. Deze presentaties werden afgewisseld met kleine groepssessies over thema’s als besluitvorming op basis van risico’s, plannen van natuurbeheer, en herstel van waterrijke gebieden door ecosysteemdiensten.

Tijdens een veldbezoek op dag twee werden de problemen die het nationaal park Kiskunság ondervindt op het vlak van waterbeheer toegelicht en oplossingen aangereikt.

De Academy werd gecombineerd met de jaarvergaderingen van beide organisaties en was een gelegenheid voor de leden om deze Europese netwerken te helpen ontwikkelen. Zo’n 60 deelnemers die actief zijn met of interesse hebben in beheer van natuurgebieden brachten kennis en ervaring (en heerlijk eten en drinken!) van bijna 20 Europese landen en de Europese Commissie.

Bovenal was het voor mij, als Eurosite lid, een uitstekende gelegenheid om oude bekenden terug te zien en nieuwe vrienden te maken, om bij te praten over recente ontwikkelingen, nieuwe plannen te smeden en Eurosite en CEEweb mee vorm te geven.