20 juni 2019

Biodiversiteitsbeleid na 2020

Europese ecosysteemonderzoekers hebben kernboodschappen geformuleerd om het toekomstige Europese biodiversiteitsbeleid meer vorm te geven.

Tijdens een conferentie deze week hebben Europese ecosysteemonderzoekers kernboodschappen geformuleerd om het toekomstige Europese biodiversiteitsbeleid mee vorm te geven.

Volgend jaar loopt de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 af. Zoals het er nu naar uitziet zullen niet alle doelstellingen van deze strategie bereikt worden. Recent bevestigde een VN rapport dat biodiversiteit wereldwijd nog steeds achteruit gaat en dat veel soorten op korte termijn met uitsterven bedreigd zijn. Meer dan ooit is onmiddellijke actie nodig van iedereen om te helpen de toekomst te veranderen, ons gedrag te wijzigen, en de samenleving om te vormen.

Zo’n 100 sociale en natuurwetenschappers, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties kwamen samen in de ALTER-Net/EKLIPSE conferentie om op wetenschap gebaseerde aanbevelingen voor de Europese Commissie te formuleren, om opgenomen te worden in het biodiversiteitsbeleid na 2020. ALTER-Net is Europa’s ecosysteemonderzoeksnetwerk en EKLIPSE is een Europese interface tussen biodiversiteitsonderzoek en -beleid. Als een kennismakelaar tussen wetenschap, beleid en maatschappij is Delbaere Consulting een ALTER-Net lid dat actief bijdroeg aan het formuleren van de beleidsboodschappen.

De vele presentaties, workshops en discussies tijdens het driedaagse congres in Gent belichtten een breed gamma aan thema’s, gaande van de mondiale toestand tot lokale burgerinitiatieven, van groene infrastructuur tot het democratiseren van onderzoek. Een rode draad doorheen de conferentie was, naast de eerder sombere berichten over de toestand van de biodiversiteit, de behoefte aan een meer inclusieve aanpak, betrekken van belanghebbenden, op wetenschap gebaseerde besluitvorming, het beter integreren van biodiversiteitszorg in andere beleidssectoren en de samenleving, en het erkennen van onze emotionele band met natuur.

Tijdens een interactieve sessie werden kernboodschappen besproken en geformuleerd, boodschappen die de komende weken verfijnd worden en in het najaar aan de Europese beleidsmakers en het geïnteresseerde publiek voorgelegd zullen worden.

Noot: in januari 2020 heeft ALTER-Net de 12 kernboodschappen ingebracht in de EU online consultatie voor de ontwikkeling van de EU biodiversiteitsstrategie voor 2030. Delbaere Consulting speelde een belangrijke rol bij het voorbereiden van die inbreng.