Door: Pictures Publishers

26 november 2017

Boek Noord-Brabantse natuur

Dit nieuwe boek over de Noord-Brabantse natuur is het resultaat van 3 jaar schrijfwerk door 30 specialisten.

Op 24 november zag een nieuw standaardwerk over de Noord-Brabantse natuur het daglicht.

Het boek, Natuurgebieden in Noord-Brabant: Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling, is het resultaat van drie jaar schrijfwerk door zo’n 30 specialisten, grotendeels verenigd in de Ekologische Kring Midden-Brabant. Het eerste exemplaar werd in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg overhandigd aan de Commissaris van de Koning Wim van de Donk, ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van het Brabants Landschap.

In het boek worden de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant besproken. Hoe zijn die gebieden ontstaan en hoe heeft de mens in de loop der tijd deze landschappen veranderd? Oorspronkelijk pakte dat goed uit voor de variatie in de natuur, maar latere ontwikkeling van steeds verdergaande intensivering heeft het landschap en de natuur geen goed gedaan. In de natuurgebieden is daarom veel werk verzet om die neergaande tendens om te buigen. In welke mate men daarin is geslaagd, wordt gedetailleerd beschreven.

Ik heb het voorrecht gehad om de tekstcorrectie van dit lijvige boek – meer dan 400 pagina’s en 1000 foto’s – te mogen uitvoeren. Alle hoofdstukken heb ik van A tot Z gelezen op zoek naar taal- en spelfouten, correct gebruik van namen van plant- en diersoorten, leefgebieden en plaatsnamen, en het bewaken van inhoudelijke harmonie in schrijfstijl.