Door: Bart van Hattem

19 oktober 2021

Bouwen met respect voor de natuur

Ik geef ecologisch advies aan STROOM architecten voor bouw- en verbouwprojecten.

Steeds vaker wordt ik gevraagd om ecologisch advies te geven voor bouw- en verbouwprojecten.

Recente opdrachten betreffen flora en fauna quick scans om bouwplannen te toetsen aan de Wet Natuurbescherming en adviesverlening om natuurelementen te integreren in een duurzame nieuwbouwwijk.