Door: Peter van de Wiel

17 mei 2018

Effectiviteit EU beleid over invasieve exoten

Ik ben nu onderdeel van een internationaal team dat de effectiviteit van de EU Verordening betreffende Invasieve Uitheemse Soorten zal beoordelen.

Ik ben nu onderdeel van een internationaal team dat de effectiviteit van de EU Verordening betreffende Invasieve Uitheemse Soorten zal beoordelen.

In een nieuwe opdracht van Wageningen Environmental Research zal ik een beoordelingsaanpak opstellen, manieren om te communiceren voorstellen en een methode aanbevelen om de gegevensverzameling uit deze Verordening af te stemmen op die van ander EU natuur- en milieubeleid. In de komende twee jaar zal het team een antwoord uitwerken op de vraag of de Verordening effectief is in het reduceren van de negatieve impact van invasieve exoten op biodiversiteit.