Door: Peter van de Wiel

25 oktober 2020

Impact van EU LIFE programma op natuur

In de EU groene week werd het rapport over de impact van LIFE op de Europese natuur gepresenteerd.

Tijdens de EU Groene Week in oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe staat van de Europese natuur. Dit geeft een compleet overzicht van de situatie van Europa’s meest kwetsbare soorten en leefgebieden, beschermd door EU natuurwetgeving

De analyse – gebaseerd op een meer gedetailleerd technisch rapport van het Europees Milieugentschap – toont aan dat er beschermde soorten en leefgebieden zijn die erin slagen stand te houden ondanks dat ze zwaar onder druk staan. Het merendeel is er echter zwak tot slecht aan toe op EU niveau, met een aantal dat een verdergaande achteruitgang vertoont.

Het rapport laat ook zien dat gerichte beschermingsactie vruchten afwerpt. De Iberische lynx, het bosrendier en de otter waren bijvoorbeeld onderwerp van grootschalige beschermingsprojecten en zijn nu aan de beterhand. Initiatieven zoals het EU LIFE programma – het voornaamste EU fonds voor natuur – en het Natura 2000 netwerk met zijn 27.000 gebieden, blijven een positieve invloed uitoefenen, maar dit moet ernstig opgeschaald worden.

Deze conclusie is onderbouwd door een gedetailleerde technische studie die aantoont dat grote successen bereikt zijn op lokaal en regionaal niveau. Een brochure geeft een meer toegankelijke samenvatting van de studie.

Als onderdeel van een opdracht voor NEEMO ter ondersteuning van het LIFE Programma heeft Delbaere Consulting de technische studie geleid, bijgedragen aan de brochure, de Groene Week sessie over het LIFE programma gemodereerd en een kleine bijdrage geleverd aan het rapport over de staat van de Europese natuur 2020. Naar aanleiding van dit werk werd ik ook geïnterviewd door het European Green Journal, als bijdrage aan het artikel ‘Roots in Nature: The Pathogen and the Politics of Biodiversity‘.