Door: Peter van de Wiel

1 februari 2018

Analyse natuurimpact van een geplande weg

In de opdracht van deze maand voer ik een ecologische analyse uit van mogelijke effecten van een geplande weg op soorten en leefgebieden in een Europees beschermd gebied.

In een nieuwe opdracht die deze maand begint voer ik een ecologische analyse uit van mogelijke effecten van een geplande weg op soorten en leefgebieden in een Europees beschermd gebied.

Samen met de grondeigenaren en andere belanghebbenden zullen we maatregelen uitwerken die eventuele negatieve effecten kunnen compenseren.