Door: SPONFOREST/BiodivERsA

22 december 2020

Natuurlijke bosuitbreiding

In de folder van BiodivERsA wordt een beleidssamenvatting gegeven over de voor- en nadelen van spontane bosontwikkeling in Europa voor het project SPONFOREST.

De beleidssamenvatting over de voor- en nadelen van spontane bosontwikkeling in Europa is nu gepubliceerd.

Deze folder vat de voornaamste uitkomsten van het door BiodivERsA gefinancierde SPONFOREST project samen, dat verschillende aspecten van spontane bosontwikkeling in Europa bestudeerde. Het destilleert de belangrijkste onderzoeksbevindingen en geeft aanbevelingen voor beleidsmakers om spontaan ontstaan bos mee te wegen in hun beleid. Het schetst ook de algemene context van uitbreidend bos in Europa.

In opdracht van BiodivERsA produceerde Delbaere Consulting de tekst voor de folder in nauwe samenwerking met het onderzoeksteam en met het BiodivERsA secretariaat en helpt bij de verspreiding ervan.