Door: Ben Delbaere

13 mei 2019

De Tilburgse wilde flora

Ben u ook benieuwd hoe het de Tilburgse wilde planten gaat? Lees snel meer over deze nieuwe opdracht die Delbaere Consulting uitvoert voor gemeente Tilburg.

Volgend op mijn eerdere ontwerp voor het opzetten van een biodiversiteitsmeetnet voor de gemeente Tilburg en het testen van de voorgestelde methode kreeg Delbaere Consulting een nieuwe opdracht van de gemeente. Het meetnet richt zich onder andere op bodemgebruik, openbaar groen, beleving van groen door burgers en de stand van plant- en diersoorten. Voor het laatste onderdeel moeten inventarisaties uitgevoerd worden. Vogels, amfibieën, vleermuizen, vlinders en bloemplanten worden geteld volgens een afgesproken methode, zodat gegevens over verschillende jaren vergeleken kunnen worden. In mijn nieuwe opdracht zal ik de wilde flora inventariseren op 30 vastgestelde meetpunten. Op basis van de gevonden soorten en hun zeldzaamheid kan dan een indicatie gegeven worden over de stand van de flora in Tilburg, als basis voor het bepalen van veranderingen in de komende jaren.