30 november 2017

Urbane groene infrastructuur

Urbane groene infrastructuur is een redelijk technische term om het geheel aan groene elementen in steden aan te duiden die samen een infrastructuur vormen.

Urbane groene infrastructuur? Wat is dat nu weer? Wel, dat is een redelijk technische term om het geheel aan groene elementen in steden aan te duiden die samen een infrastructuur vormen waarlangs planten en dieren bewegen en overleven. Denk aan stadsparken, tuinen, wegbermen, groene muren en daken, en waterlopen. Het is de groene evenknie van grijze infrastructuur, het complex van wegen, gebouwen en andere structuren van asfalt, beton en steen waarin mensen leven en zich voortbewegen.

 

Er is veel in ontwikkeling op het vlak van groene infrastructuur en de manier waarop het diensten levert die het menselijk welzijn ondersteunen. Niet enkel door natuur dichter bij mensen te brengen, maar ook door het bieden van nabije ruimte om te spelen en ontspannen, het zuiveren van lucht, het vasthouden van water, het verkoelen van de stad, en veel meer.

Tijdens de tweedaagse European Urban Green Infrastructure Conference (EUGIC) werd de stand van zaken opgenomen en naar de toekomst gekeken. Zo’n 250 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden, wetenschap en praktijk kwamen samen in Boedapest, Hongarije, om hun ervaringen te delen en te leren van elkaar. En het was schitterend!

De vele voorbeelden van bedrijven die producten ontwikkelen ter verbetering van groendaken en -muren toonden aan dat er veel aan de gang is. De groene infrastructuurmarkt gaat hard en zal de komende jaren nog veel groeien. En dat is nodig, aangezien dreigingen van klimaatverandering voor  mensen die in de steden wonen en werken, zoals flitsoverstromingen of hittegolven, toenemen. Groene infrastructuur levert duurzame, op natuur gebaseerde oplossingen in antwoord op die dreigingen.

Om een voorbeeld te geven: intensieve groendaken (met een goed ontwikkelde gevarieerde begroeiing) reduceren de oppervlaktetemperatuur van een plat  dak op een warme zomerdag met wel 50 graden! Tegelijkertijd houden dergelijke daken regenwater vast en geven dit langzaam af aan de vegetatie waardoor de afstroom naar de riolering geminimaliseerd wordt. En de vegetatie trekt lokale flora en fauna aan en is leuk om te zien!

Er is steeds groeiend bewijs dat urbane groene infrastructuur zowel het natuurlijk kapitaal ondersteunt alsook het sociale en economische kapitaal. Het vormt een sociale lijm waarbij lokale gemeenschappen kunnen deelnemen aan projecten. Vaak is het onderhoud goedkoper dan bij ‘grijze’ alternatieven en worden er meerdere diensten geleverd aan de samenleving.

We zagen voorbeelden van grote bedrijven, zoals LEGO en IKEA, die groene infrastructuur toepassen op hun terreinen en grote steden die het bouwen met natuur omarmen. En wat veelbelovend was om te zien, is dat het niet om groenwassen gaat maar om echte trots en innovatie. En veel van de voorbeelden toonden inderdaad aan dat de oplossingen heel voordelig kunnen zijn voor lokale biodiversiteit.

Deze EUGIC was de tweede in zijn soort en de derde komt er over twee jaar alweer aan, als onderdeel van de ‘inspiratietocht naar meer groene steden’ zoals Dusty Gedge, Voorzitter van de Europese Federatie van Associaties van Groendaken en -Muren’ zei in zijn toespraak. Ik kijk al uit naar het voortzetten van de tocht!