Over mij

Natuur en ecologie verdienen een meer centrale plaats in de maatschappij, van beleid tot bedrijfsleven, van educatie tot landbeheerders, van organisaties tot individuen. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om dit samen met jou te realiseren.

Ben Delbaere

Een ecoloog met oog voor een zakelijke aanpak, een dromer met dadendrang, een generalist met aandacht voor detail, een in Duitsland geboren Belg die in Nederland woont; welk label u me ook geeft, de liefde voor natuur zit diep in mijn genen en ik hou van een creatieve aanpak. Ecologie met een accent dus!

Afgestudeerd als botanicus/vegetatie-ecoloog aan de Universiteit van Antwerpen en met een specialisatie in menselijke ecologie en milieueffectrapportage aan de Vrije Universiteit Brussel heb ik eerst enkele jaren als onderzoeksassistent gewerkt. In Antwerpen deed ik ervaring op met natuurontwikkeling en milieueffectrapportage, wat aan de Universiteit van Leuven werd uitgebreid met landschapsecologie en teledetectie.

Vervolgens werkte ik ruim 22 jaar bij ECNC – European Centre for Nature Conservation, waar ik mijn brede interesse kon inzetten voor beleidsontwikkeling en –uitvoering, koppeling van wetenschap, beleid en praktijk, het communiceren over biodiversiteit, het ontwikkelen van graadmeters voor natuur, het opzetten en uitvoeren van internationale projecten, het samenbrengen van doelgroepen ter ondersteuning van natuur (ik ben gecertificeerd groepsbegeleider), of het uitvoeren van doelgerichte studies.

Wilt u nog meer weten, bekijk dan mijn Curriculum Vitae op mijn LinkedIn profiel.

Eerdere ervaringen

Tijdens mijn werk bij het ECNC, de Universiteit van Leuven, de Universiteit van Antwerpen en als zelfstandig ecoloog heb ik een aantal vaardigheden, diensten en producten ontwikkeld. Bekijk hier een selectie van mijn meest relevante ervaringen.

Alternet
Sinds 2004 ben ik actief betrokken bij Alternet, Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services. Ik leidde o.a. het thema 'interactie wetenschap en beleid'. In 2018 trad ik opnieuw toe tot Alternet en zijn Raad als 'Delbaere Consulting'.
Biodiversiteitsindicatoren
Ik was centraal betrokken, onder leiding van het Europees Milieuagentschap, bij de ontwikkeling en coördinatie van Europese biodiversiteitsindicatoren, omarmd door de Europese Commissie en gebruikt in het kader van de Conventie inzake Biologische Diversiteit. Deze aanpak heb ik vertaald naar het lokale niveau voor de gemeente Tilburg.
Ecosysteemdiensten en ‘op natuur gebaseerde oplossingen’
Ik werkte met ‘ecosysteemdiensten’ en ‘op natuur gebaseerde oplossingen’ voor communicatie met doelgroepen die minder betrokken zijn bij biodiversiteit. In 2016 zat ik het Ecosysteemdienstencongres voor. Ik leidde het European Learning Network on Functional Agrobiodiversity, over de rol van natuur in het verduurzamen van de landbouw. Voor NEEMO ben ik eerste contact voor ecosysteemdiensten, groene infrastructuur en op natuur gebaseerde oplossingen voor het LIFE programma.
Projectondersteuning
Ik heb ervaring met het schrijven van projectvoorstellen en uitvoeren van projecten voor aanvragers van Europese fondsen zoals EC Directoraat-Generaal Onderzoek & Innovatie (Horizon 2020/Horizon Europe), DG Milieu en Europees Milieuagentschap. Ik ben expert evaluator voor projectvoorstellen voor het Horizon programma en technisch monitor van LIFE projecten. Ik pas alle logframe stappen toe, van visievorming tot het plannen van activiteiten en middelen.
Interactie wetenschap-beleid-maatschappij
Door de vele projecten waaraan ik meewerkte ben ik in staat verbanden te leggen tussen beleid, wetenschap, praktijk, en bedrijfswereld, tussen verschillende onderzoeksdisciplines en beleidssectoren, van lokaal tot mondiaal niveau. Ik zet deze ervaring in wanneer ik groepsprocessen begeleid, evenementen organiseer (b.v. in OpenNESS), communiceer (b.v. BiodivERsA policy brief ), of bijdraag aan publicaties (b.v.Bringing nature back through LIFE), of wanneer ik deelneem aan projectconsortia.
Stadsnatuur
Ik help de natuur een plaats te geven in lokaal beleid en planning. In het Tilburgse stadscentrum heb ik het inrichten van een biodiversiteitstuin geïnitieerd en begeleid. Als vervolg hierop ben ik aangesteld als ecology champion voor het BREEAM duurzaamheidscertificaat voor de renovatie van het toenmalige ‘Corpac Huis’. Sinds 2020 help ik architecten met het natuurinclusief ontwerpen van gebouwen en wijken.
Biodiversiteitsinformatiesystemen
Ik droeg bij aan ontwikkeling en onderhoud van een aantal platformen voor informatie- en kennisuitwisseling voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Ik was nauw betrokken bij het opzetten van het EU biodiversity clearing-house mechanism en het Biodiversity Information System for Europe. Ik heb Oppla , platform voor natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten en op natuur gebaseerde oplossingen, mee opgericht, en de lancering van Oppla als rechtspersoon geleid (mede-bestuurder sinds 2018).
Vorige slide
Volgende slide

Lidmaatschappen

Om mijn kennis op peil te houden en in contact te blijven met mijn vakgebied ben ik lid van relevante netwerken en verenigingen.

Lidmaatschappen

Alternet

De Europese interface tussen wetenschap en beleid voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Lid sinds 2018, na het mee te hebben opgericht in mijn vorige baan.

Ecosystem Services Partnership (ESP)

Een mondiaal netwerk dat zich richt op verbetering van kennis en praktische toepassing van ecosysteemdiensten.

Ecologische Kring Midden-Brabant

Een regionaal netwerk van personen die professioneel actief zijn op ecologisch gebied.

Eurosite

Het Europees netwerk van beheerders van natuurgebieden.

Society for Ecological Restoration (SER-Europe)

De Europese tak van een wereldwijde organisatie die zich richt op ecologisch herstel.

De Nederlandse Vereniging van Milieuprofessionals (VVM)

Kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, sinds 2022 ook onderdak van de Nederlandse Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO).

Samenwerken? Neem contact op

Samenwerken?
Neem contact op