Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

2020 is een belangrijk jaar voor mondiaal en EU beleid voor biodiversiteitsbescherming. Het is het eindpunt van eerder opgestelde biodiversiteitsstrategieën, die een decennium geleden aangenomen zijn. De EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020 had een ambitieus doel gesteld om de achteruitgang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten te stoppen in de EU en om te helpen de mondiale achteruitgang tegen te gaan tegen 2020. Zes doelen en 20 acties werden afgesproken om dit ambitieuze doel te bereiken.

 

Momenteel wordt de uitvoering en impact van de huidige EU-strategie geanalyseerd, waarbij gekeken wordt of de doelen en algemene ambitie gehaald worden. Veel van de gegevens en indicatoren die de analyse onderbouwen worden verzameld en ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap (EMA), waar het ETC/BD een onderdeel van uitmaakt. Bij wijze van aanvulling op de lopende analyse van de EU-strategie zal het ETC/BD daarom een brochure opstellen met een presentatie van de EMA-kerngetallen die de analyse onderbouwen.

 

Nu de huidige strategie afloopt ontwikkelt de mondiale gemeenschap (in VN verband) en de EU een nieuwe strategie voor prioritaire acties voor biodiversiteit tot 2030, als onderdeel van de European Green Deal. Tegen het einde van dit jaar moet een dergelijke strategie goedgekeurd zijn. Dit belangrijke beleidsdocument zal richting geven aan de toekomstige rol die het ETC/BD en EMA gaan spelen in het ondersteunen van beleidsuitvoering en evaluatie met degelijke gegevens en indicatoren. Om de nieuwe behoeften te specificeren houdt het ETC/BD een brainstormproces en zal het een eigen strategisch document ontwikkelen.

 

Delbaere Consulting leidt beide activiteiten, het maken van de brochure en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.