Een BiodivERsA policy brief maken over verbossing

Sinds de jaren 1950 is het bosareaal in Europa toegenomen met zo’n  300.000 km2. Voor een deel is dit door spontane bosontwikkeling (verbossing), vooral in gebieden waar grond uit landbouwgebruik genomen is of waar mensen gebieden verlaten om naar steden te trekken. Hoe gaat die verbossing precies in zijn werk? Wat betekent dit voor het karakter en functioneren van een bos? En hoe dragen deze nieuwe bossen bij aan het beperken van klimaatverandering of erosie of aan andere voordelen die de natuur biedt, naast biodiversiteit?

 

Dit zijn enkele van de vragen die onderzocht zijn in SPONFOREST. Dit onderzoeksproject werd gefinancierd door BiodivERsA, het  Europees netwerk dat onderzoek aan biodiversiteit en ecosystemen in Europese landen programmeert en financiert. BiodivERsA wordt op zijn beurt gefinancierd door Horizon 2020, het EU onderzoeks- en innovatieprogramma.

 

Nu het project ten einde loopt is het tijd om te bepalen wat de voornaamste uitkomsten zijn en om de kernboodschappen te communiceren aan beleidsmakers en andere stakeholders in Europa. Een van de manieren om dit te doen is aan de hand van een policy brief, een korte samenvatting voor beleidsmakers.

 

Delbaere Consulting kreeg de opdracht om deze BiodivERsA policy brief over SPONFOREST te schrijven en om de beste kanalen te bepalen om de boodschap bij de juiste beleidsmakers te krijgen.