Ondersteunen van fondsenwerving voor Commonland

Commonland is een niet-gouvernementele organisatie die zich richt op het herstel van gedegradeerde ecosystemen en de bescherming van kwetsbare ecosystemen, overal ter wereld. Sinds de oprichting in 2014 betrekken de multidisciplinaire teams actief investeerders, bedrijven en ondernemers in lange-termijn restauratiepartnerschappen met landbouwers en landgebruikers. De holistische restauratie-aanpak van Commonland combineert en verbindt natuurlijke en economische landschapszones en levert  4 returns®: terugkeer van inspiratie, van sociaal, natuurlijk en financieel kapitaal.

Om zijn missie en doelen te bereiken doet Commonland actief aan fondsenwerving bij een waaier van donoren, fondsen, investeerders en andere bronnen. Ik ondersteunde Commonland in deze actie.

 

Foto: Zuid-Afrikaans restauratieproject, Commonland

PERIODE

maart - juni 2017