Privacy verklaring

Delbaere Consulting streeft ernaar om gegevens van zakenrelaties zo zorgvuldig mogelijk te behandelen en beveiligen. Delbaere Consulting houdt zich daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Delbaere Consulting.

Doeleinden voor verwerking persoonsgegevens

  • Het indienen en accepteren van een offerte aan een bestaande of potentiële klant.
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten. In het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Delbaere Consulting uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Het onderhouden van zakelijke relaties met (potentiële) klanten en overige zakelijke relaties (zoals het onder de aandacht brengen van diensten, tevredenheidsonderzoek, attenderen op kansen, uitnodigen voor bijeenkomsten, of verzenden van attenties).
  • Het uitvoeren van eenvoudige statistische verwerkingen (zoals geografische spreiding van klanten of verdeling van opdrachten naar type klant).

Welke gegevens worden verzameld

Delbaere Consulting verzamelt enkel basisgegevens over zakelijke contacten, zoals verkregen via persoonlijke contacten, correspondentie, of publiekelijk beschikbare informatie. Naast adres- en contactinformatie behelst dit het merken van contacten in zakelijke categorieën (zoals (potentiële) klant, partner, leverancier, of expert). Er worden geen gegevens verzameld die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer.

Beveiliging en bewaartermijn

Delbaere Consulting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zo zorgt Delbaere Consulting ervoor dat uw gegevens niet door derden gebruikt kunnen worden (tenzij als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst). De persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Recht van verzet

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Indien u in het geheel geen prijs stelt op correspondentie van of het opnemen van uw contactgegevens door Delbaere Consulting, dan kunt u zich afmelden via de contactgegevens op deze website. Delbaere Consulting zal zo snel mogelijk na ontvangst van uw melding het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

Wijzigingen

Delbaere Consulting behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De laatst gewijzigde versie is van kracht.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die via deze website op (het IP-adres van) uw computer worden geplaatst en informatie over uw bezoek aan de website registreren. Door uw browser wordt de cookie op de harde schijf van uw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen de bestanden op uw computer niet beschadigen.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van de ‘’Analytics’’ dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale netwerken

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en/of LinkedIn. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter en/of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Twitter of LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze partijen verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Wanneer u inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

U kunt de cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u tonen. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.