Projecten

Ik werk voor kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, adviesbureaus, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, van lokaal tot mondiaal niveau. Opdrachten gaan van lokale quick scans voor flora en fauna tot Europese beleidsanalyse.

Helpen bij het opzetten van de EU Wetenschapsdienst voor Biodiversiteit

Een Europees consortium ontwikkelt de ‘EU Science Service for Biodiversity’, de wetenschappelijke pijler van het EU Knowledge Centre for Biodiversity.

Lees meer

EU-onderzoeksprojecten over biodiversiteit beoordelen

Regelmatig beoordeel ik Europese projecten voor onderzoek aan biodiversiteit die gefinancierd worden door de Europese Commissie of hiervoor een voorstel hebben ingediend in reactie op een aanbesteding

Lees meer

Beoordelen van EU beleid over invasieve exoten

Ik ontwikkelde een beoordelingskader voor de EU-verordening inzake invasieve exoten en deed aanbevelingen voor het presenteren van de uitkomsten van de studie.

Lees meer

Bouwen met respect voor de natuur

Ik geef ecologisch advies aan (tuin)architecten en bouwaannemers om schade aan soorten te voorkomen en natuurgerichte maatregelen uit te voeren.

Lees meer

Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

Productie van een brochure met de voornaamste indicatoren voor de analyse van de EU biodiversiteitsstrategie tot 2020 en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.

Lees meer

Een BiodivERsA policy brief maken over verbossing

Voor het SPONFOREST project maakte ik een beleidssamenvatting met de voornaamste projectboodschappen.

Lees meer

Helpen bij het opzetten van de EU Wetenschapsdienst voor Biodiversiteit

Een Europees consortium ontwikkelt de ‘EU Science Service for Biodiversity’, de wetenschappelijke pijler van het EU Knowledge Centre for Biodiversity.

EU-onderzoeksprojecten over biodiversiteit beoordelen

Regelmatig beoordeel ik Europese projecten voor onderzoek aan biodiversiteit die gefinancierd worden door de Europese Commissie of hiervoor een voorstel hebben ingediend in reactie op een aanbesteding

Beoordelen van EU beleid over invasieve exoten

Ik ontwikkelde een beoordelingskader voor de EU-verordening inzake invasieve exoten en deed aanbevelingen voor het presenteren van de uitkomsten van de studie.

Bouwen met respect voor de natuur

Ik geef ecologisch advies aan (tuin)architecten en bouwaannemers om schade aan soorten te voorkomen en natuurgerichte maatregelen uit te voeren.

Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

Productie van een brochure met de voornaamste indicatoren voor de analyse van de EU biodiversiteitsstrategie tot 2020 en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.

Een BiodivERsA policy brief maken over verbossing

Voor het SPONFOREST project maakte ik een beleidssamenvatting met de voornaamste projectboodschappen.

Met dank aan mijn opdrachtgevers:

ALTER-Net | BiodivERsA | Commonland | Het Corpac Huis, Tilburg | Ecorys | Europese Commisie agentschappen CINEA, EASME en REA | Fins Milieu-instituut (SYKE) | Lely Holding a.s r.l | Europees Themacentrum voor Biologische Diversiteit | Nationaal Natuurhistorisch Museum, Parijs | NEEMO eeig | OMGEVING cvba | Oppla eeig | Raad van Europa – Secretariaat | Bernconventie | Prospect C&S | STROOM architecten | Gemeente Tilburg | Universiteit van Antwerpen | Wageningen Environmental Research