Projecten

Ik werk voor kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, adviesbureaus, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, van lokaal tot mondiaal niveau. Opdrachten gaan van lokale quick scans voor flora en fauna tot Europese beleidsanalyse.

Beoordelen van EU beleid over invasieve exoten

Ik ontwikkelde een beoordelingskader voor de EU-verordening inzake invasieve exoten en deed aanbevelingen voor het presenteren van de uitkomsten van de studie.

Lees meer

Bouwen met respect voor de natuur

Ik geef ecologisch advies aan (tuin)architecten en bouwaannemers om schade aan soorten te voorkomen en natuurgerichte maatregelen uit te voeren.

Lees meer

Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

Productie van een brochure met de voornaamste indicatoren voor de analyse van de EU biodiversiteitsstrategie tot 2020 en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.

Lees meer

Een BiodivERsA policy brief maken over verbossing

Voor het SPONFOREST project maakte ik een beleidssamenvatting met de voornaamste projectboodschappen.

Lees meer

Beoordelen van EU beleid over invasieve exoten

Ik ontwikkelde een beoordelingskader voor de EU-verordening inzake invasieve exoten en deed aanbevelingen voor het presenteren van de uitkomsten van de studie.

Lees meer

Consulent voor het grootste Europese natuurverdrag

Als consulent voor de Raad van Europa lever ik expertise en advies voor het Verdrag van Bern inzake de Bescherming van Europese Soorten en Natuurlijke Habitats.

Lees meer

Beoordelen van EU beleid over invasieve exoten

Ik ontwikkelde een beoordelingskader voor de EU-verordening inzake invasieve exoten en deed aanbevelingen voor het presenteren van de uitkomsten van de studie.

Bouwen met respect voor de natuur

Ik geef ecologisch advies aan (tuin)architecten en bouwaannemers om schade aan soorten te voorkomen en natuurgerichte maatregelen uit te voeren.

Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

Productie van een brochure met de voornaamste indicatoren voor de analyse van de EU biodiversiteitsstrategie tot 2020 en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.

Een BiodivERsA policy brief maken over verbossing

Voor het SPONFOREST project maakte ik een beleidssamenvatting met de voornaamste projectboodschappen.

Beoordelen van EU beleid over invasieve exoten

Ik ontwikkelde een beoordelingskader voor de EU-verordening inzake invasieve exoten en deed aanbevelingen voor het presenteren van de uitkomsten van de studie.

Consulent voor het grootste Europese natuurverdrag

Als consulent voor de Raad van Europa lever ik expertise en advies voor het Verdrag van Bern inzake de Bescherming van Europese Soorten en Natuurlijke Habitats.

Met dank aan mijn opdrachtgevers:

ALTER-Net | BiodivERsA | Commonland | Het Corpac Huis, Tilburg | EASME | Lely Holding a.s r.l | Europees Themacentrum voor Biologische Diversiteit | Nationaal | Natuurhistorisch Museum, Parijs | NEEMO eeig (voor de Europese Commissie) | OMGEVING cvba (voor Gemeente Beerse) | Oppla eeig | Raad van Europa – Secretariaat | Bernconventie | Prospect C&S | STROOM architecten | Gemeente Tilburg | Universiteit van Antwerpen | Wageningen Environmental Research (voor de Europese Commissie)