Door: Peter van de Wiel

Bijdrage aan nieuw Europees biodiversiteitsbeleid

februari - november 2020

Muséum national d'histoire naturelle, France, onder contract bij het Europees Milieuagentschap

Productie van een brochure met de voornaamste indicatoren voor de analyse van de EU biodiversiteitsstrategie tot 2020 en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.

2020 was een belangrijk jaar voor mondiaal en EU biodiversiteitsbeleid. Het was het eindpunt van eerder opgestelde biodiversiteitsstrategieën, die een decennium eerder aangenomen zijn. De EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020 had een ambitieus doel gesteld om de achteruitgang van biodiversiteit en ecosysteemdiensten te stoppen in de EU en om te helpen de mondiale achteruitgang tegen te gaan tegen 2020. Zes doelen en 20 acties werden afgesproken om dit ambitieuze doel te bereiken.

De uitvoering en impact van de 2020 EU-strategie werd geanalyseerd, waarbij gekeken werd of de doelen en algemene ambitie gehaald werden. Veel van de gegevens en indicatoren die de analyse onderbouwen worden verzameld en ontwikkeld door het Europees Milieuagentschap (EMA), waar het ETC/BD een onderdeel van uitmaakt. Bij wijze van aanvulling op de analyse van de EU-strategie stelde het ETC/BD daarom een brochure op met een presentatie van de EMA-kerngetallen die de analyse onderbouwen.
Bij het einde van de 2020 strategie ontwikkelde de mondiale gemeenschap (in VN verband) en de EU een nieuwe strategie voor prioritaire acties voor biodiversiteit tot 2030, als onderdeel van de European Green Deal. Dit belangrijke beleidsdocument zal richting geven aan de toekomstige rol die het ETC/BD en EMA gaan spelen in het ondersteunen van beleidsuitvoering en evaluatie met degelijke gegevens en indicatoren. Om de nieuwe behoeften te specificeren hield het ETC/BD een brainstormproces en ontwikkelde het een eigen strategisch document.
Ik leidde beide activiteiten, het maken van de brochure en de strategische ontwikkeling voor het ETC/BD.