Door: Bas van Hattem

Bouwen met respect voor de natuur

Sinds 2020

STROOM architecten

Ik geef ecologisch advies aan (tuin)architecten en bouwaannemers om schade aan soorten te voorkomen en natuurgerichte maatregelen uit te voeren.

Het bouwen en renoveren van gebouwen kan plant- en diersoorten schaden. Zo kunnen bestaande nesten of rustplaatsen vernield of geblokkeerd worden, voedselbronnen kunnen ontoegankelijk worden, geluid kan dieren verstoren, of de bodem kan afgedicht worden waardoor er geen planten meer kunnen groeien.
Om beschermde soorten, zoals vleermuizen en broedvogels, te ontzien werden wetten en regels afgesproken voor de bouw. Meer recent is het integreren van ecologische principes in nieuwbouw of herstelbouw gangbaar geworden, onder andere door natuurinclusief bouwen. De noodzaak om ons aan te passen aan een veranderend klimaat heeft die ontwikkeling versneld, in het besef dat natuur ons hierbij kan helpen.

In dit verband geef ik ecologisch advies aan (tuin)architecten en bouwaannemers. Ik voer bijvoorbeeld ‘quick scans’ van flora en fauna uit om te bepalen of een bouwplan schade kan aanrichten aan plant of dier en welke mogelijkheden er bestaan om die schade te voorkomen of beperken. Daarnaast neem ik deel in het proces van projectstart, over bouwontwerp tot daadwerkelijke uitvoering, waarbij ik ecologische principes inbreng en concrete maatregelen voor de natuur voorstel.
Tot nog toe heb ik ecologisch advies gegeven voor een kantoorpand in Tilburg, quick scans uitgevoerd voor privéwoningen in Udenhout en Alphen, en input geleverd aan het ontwerp voor een duurzame woonwijk in Drimmelen, alle in de Provincie Noord-Brabant.