Door: Peter van de Wiel

‘Ecology champion’ voor renovatie kantoorpand

2014 - maart 2018

Van Spaendonck Ondernemingshuis, Tilburg

Voor de renovatie van een kantoorpand was ik BREEAM ‘ecology champion’. Ik bepaalde de natuurimpact van de verbouwingswerken, stelde natuurmaatregelen voor en gaf advies voor de inrichting van een bio

Het Van Spaendonck Ondernemingshuis (voorheen Corpac Huis), een kantoorpand in Tilburg, heeft in 2017 haar hoofdgebouw gerenoveerd. Hiervoor heeft het gekozen om zo duurzaam mogelijk te handelen. Het mikte hiervoor op een BREEAM certificaat, ’s werelds leidende duurzaamheidsrapportagemethode voor gebouwen. Het gebouw uit de jaren 60 van de vorige eeuw werd volledig gestript en compleet heringericht met het oog op nulemissie, beperkt watergebruik, hergebruik van materialen en dies meer.

Om het BREEAM-certificaat te verkrijgen moet rekening gehouden worden met flora en fauna. Dit betreft dan zowel het tot een minimum beperken van de verstoring en schade aan dieren en planten tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden als het opnemen van maatregelen voor inheemse flora en fauna aan en rond het gebouw. Als onderdeel van het BREEAM-proces moet ook gecheckt worden of de bouwheer voldoet aan de wettelijke eisen in verband met beschermde soorten en leefgebieden.

Mijn rol was om op te treden als ‘ecology champion’ voor het inschatten van mogelijke en werkelijke impact van de verbouwingswerken op flora en fauna. Ook stelde ik maatregelen voor om lokale dieren en planten een kans te bieden om zich te vestigen. Daarnaast gaf ik advies over de inrichting en het beheer van de omgevende biodiversiteitstuin, opgericht in 2010.

Na een controle door een BREEAM assessor kreeg het Van Spaendonck Ondernemingshuis het duurzaamheidscertificaat ‘Excellent’.

 

Artikel in Vakblad Groen over Reitse Tuin