Door: Peter van de Wiel

Meewerken aan het Biodiversiteitsinformatie- systeem voor Europa

Juli - November 2017

Muséum national d'histoire naturelle, France, onder contract bij het Europees Milieuagentschap

Ik hielp met de verbetering van de toegang tot en classificatie van inhoud die aangeboden wordt via BISE, het Europese Biodiversiteitsinformatiesysteem.

Het Europees Milieuagentschap (EMA) is het instituut van de Europese Unie dat formeel instaat voor het verwerken en beschikbaar stellen van informatie over het milieu in Europa. Dit ter ondersteuning van Europees en nationaal milieubeleid. Het wordt bijgestaan door een aantal Europese Thematische Centra (ETC) die zich concentreren op een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld water, lucht en klimaatverandering). Een van deze ETC’s houdt zich bezig met biodiversiteit. Dit ETC/BD is een consortium van 13 partnerinstituten dat sinds 1995 gecoördineerd wordt door het Muséum national d’histoire naturelle in Parijs.

Het ETC/BD is vooral verantwoordelijk voor het assisteren van het EMA in het verzamelen, beheren en rapporteren van gegevens en informatie over de stand en trends van biodiversiteit in Europa (zoals het aandeel bedreigde leefgebieden of soorten, trends in vogelpopulaties, of omvang van beschermde natuurgebieden). Dit gebeurt specifiek ter onderbouwing van Europees natuur- en biodiversiteitsbeleid (zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en Natura 2000). Daarnaast helpt het ETC/BD om capaciteit voor rapportage over biodiversiteit in Europa op te bouwen.

Een van de taken van het ETC/BD is het ontwikkelen en onderhouden van het Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE). Dit is een belangrijke online ingang voor gegevens en informatie over biodiversiteit om de uitvoering van de EU biodiversiteitsstrategie en de biodiversiteitsdoelen van de Verenigde Naties in Europa te ondersteunen.

Mijn opdracht was om bij te dragen aan de verbetering van de toegang tot en classificatie van inhoud die aangeboden wordt via BISE.