Door: Peter van de Wiel

EU-onderzoeksprojecten over biodiversiteit beoordelen

sinds 2021

agentschappen van de Europese Commissie

Regelmatig beoordeel ik Europese projecten voor onderzoek aan biodiversiteit die gefinancierd worden door de Europese Commissie of hiervoor een voorstel hebben ingediend in reactie op een aanbesteding

Het gaat om financiering door het EU onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe (en de voorganger Horizon 2020). Om dit grootschalige financieringsprogramma te ondersteunen ben ik door de relevante EC agentschappen (EASME, CINEA, REA) opgenomen als ‘expert reviewer’ voor projecten die gaan over biodiversiteitsbescherming en -monitoring (inclusief bodembiodiversiteit), op natuur gebaseerde oplossingen (onder andere voor klimaatadaptatie), ecosysteemdiensten (zoals bestuiving), wetenschapscommunicatie, en interactie tussen wetenschap, beleid en maatschappij.

In kleine teams met andere experts beoordelen we voorstellen op hun excellentie en impact. Voor gefinancierde projecten kijken we naar voortgang en producten en beoordelen we of de projecten op schema zitten en de verwachte impact leveren voor wetenschap, maatschappij en economie.

projectevaluatie