Door: Peter van de Wiel

Schrijven van beleidssamenvattingen van conferentie ‘Nature and society’

Mei - Juni 2017

ALTER-Net

Een beleidssamenvatting maken van het ALTER-Net congres 2017, met de voornaamste discussiepunten en bevindingen voor Europese en nationale beleidsmakers en andere belanghebbenden.

ALTER-Net is het Europees netwerk voor ecosysteemonderzoek. Het was oorspronkelijk opgericht in 2004 als een EU Network of Excellence, gefinancierd door het 6e Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling van de Europese Commissie. Het netwerk versterkt langdurige, geïntegreerde onderzoekscapaciteit voor ecosystemen in Europa, met nadruk op land- en zoetwaterecosystemen. Intussen handelt het netwerk op eigen kracht. Kernactiviteiten van ALTER-Net zijn onder andere het ondersteunen van lange-termijn onderzoeksinfrastructuren (denk aan laboratoria of veldonderzoekstations), het promoten van interdisciplinair onderzoek en training via een jaarlijkse Summer School, en het organiseren van Europese conferenties.

Het thema van de conferentie in 2017 was ‘Nature and society: synergies, conflicts, trade-offs’. Het richtte zich op een belangrijk aspect in het hedendaagse natuurbehoud, namelijk het vinden van de juiste balans tussen strikte natuurbescherming en andere wensen in de maatschappij. Dit brengt nogal eens conflicten met zich mee, maar als verschillende zienswijzen bekeken worden, er verschillende wetenschappelijke disciplines betrokken worden, en de verschillende landschapsfuncties verkend worden, kunnen er wel eens oplossingen gevonden worden die zowel voor de natuur als breder maatschappelijk goed uitpakken. De ALTER-Net conferentie droeg dit jaar bij aan dit proces van het zoeken naar oplossingen door wetenschappers uit vele vakgebieden samen te brengen, van ecologie tot filosofie, van economie tot gedragskunde. Zij werden aangevuld door vertegenwoordigers van beleid, bedrijfswereld en maatschappelijke organisaties om samen te discussiëren over hoe keuzes te maken die conflicten verminderen en  wederzijdse voordelen doen toenemen. De conferentie vond plaats van 2 tot 4 mei in Gent, België.

Voor deze conferentie produceerde ik een policy brief: een korte, op beleid gerichte samenvatting van de voornaamste discussiepunten en bevindingen van de conferentie. Deze brief werd gecommuniceerd aan beleidsmakers op Europees (o.a. Europese Commissie) en nationaal niveau, en aan andere belanghebbenden, zodat de kennis van de conferentie vertaald kan worden naar beleid.

Download de policy brief