Door: Peter van de Wiel

Ontwikkelen van water masterplan Oude Landen Antwerpen

Januari - september 2023

Felixx landscape architects

In opdracht van Stad Antwerpen ontwikkelt dit project een masterplan om het watersysteem de ruimtelijke drager van het gebied te maken.

Oude Landen is een natuur- en landbouwgebied ten noorden van de stad Antwerpen, gekenmerkt door sterke, historische en natuurlijke waterstructuren. Deze zijn in de loop der jaren op verschillende plaatsen aangetast, met wateroverlast en verdroging als gevolg. Op de natuur gebaseerde oplossingen zorgen voor een hernieuwde balans in het natuurlijke watersysteem. Dit zal resulteren in een natuurlijke omgeving en een gezond ecosysteem met veel voordelen voor mens, flora en fauna.

Het team wordt geleid door Felixx (expert in nature-based solutions) met inbreng van Deltares (wereldleider in toegepast onderzoek naar het water- en bodemsysteem op het gebied van Building with Nature-programma’s). Felixx en Deltares hebben eerder succesvol samengewerkt aan verschillende klimaatadaptatieprojecten. Ik geef ecologisch advies voor het masterplan.