Door: Peter van de Wiel

Helpen bij het opzetten van de EU Wetenschapsdienst voor Biodiversiteit

Juli 2022 - Juni 2027

Fins Milieu-instituut (Syke)

Een Europees consortium ontwikkelt de ‘EU Science Service for Biodiversity’, de wetenschappelijke pijler van het EU Kenniscentrum voor Biodiversiteit.

Er is steeds meer erkenning dat de wetenschap de beleidsvorming op het gebied van biodiversiteit op alle niveaus, inclusief de Europese Unie, moet informeren. In de afgelopen decennia zijn science-policy interfaces (SPI’s) gevormd om de interactie tussen onderzoek en beleid te vergemakkelijken. Toch blijft er een lacune bestaan om ervoor te zorgen dat alle besluitvormers in alle maatschappelijke sectoren directe toegang hebben tot op onderzoek gebaseerde kennis bij het plannen, budgetteren en beslissen over acties die een impact hebben op de biodiversiteit.

Samen met 21 andere partners onder leiding van het Fins Milieu-instituut neem ik deel aan het BioAgora consortium. BioAgora zal een Wetenschapsdienst voor Biodiversiteit ontwikkelen, die inspeelt op de huidige lacunes en toekomstige behoeften in SPI’s. De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de EU-strategie van boer tot bord roepen op tot de oprichting van een dergelijke dienst, met als doel ‘de uitvoering van de biodiversiteitsverbintenissen op te voeren’. Het zal het hele landschap van de EU-biodiversiteitswetenschap kanaliseren, van monitoring tot meta-analyses, en deze kennis via de Knowledge Centre for Biodiversity doorgeven aan EU-instellingen en de bredere gemeenschap.

Mijn rol in dit ambitieuze project is om bij te dragen aan communicatie- en verspreidingsactiviteiten, om kennis te verzamelen voor doelgerichte vertalingen voor beleidsmakers, om evenementen voor belanghebbenden te faciliteren en te modereren, om te helpen bij het opzetten van de bestuursstructuur, om contacten te onderhouden met EU-instellingen en om leiding te geven aan de ontwikkeling van het bedrijfsplan van de Service.

  • Moderator van het BioAgora-lanceringsevent op 10 november 2022 – bekijk de opname.
  • Moderator van de BioAgora-sessie over ’transformative change’ tijdens het Earth System Governance congres op 24 oktober 2023 – lees het nieuwsbericht.

 

Funded by the EU

Dit project ontvangt financiering van de EU Horizon Europe Coördinatie- en Ondersteuningsacties onder Subsidieovereenkomst nr. 101059438.

De geuite zienswijzen en meningen zijn uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of de Europese Commissie. Noch de EU, noch de EC kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.